Αναβαθμίστε Ψηφιακά την Επιχείρηση σας

Πρόγραμμα Ψηφιακών Εργαλείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το έργο αποτελεί Δράση Ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προιόντων και υπηρεσιών με απώτερο σκοπό τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Σκοπός του Πρώτου Προγράμματος: "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ" είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των ΜμΕ της χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα επιδιώκει:

Εκσυχρονισμό

της δομής των επιχειρήσεων και των παραγωγικών τους μέσων

Αναβάθμιση

των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των μέσων παραγωγής

Ψηφιοποίηση

των δεδομένων της επιχείρησης με ασφαλή και προστατευόμενο τρόπο

Αύξηση

των προσδοκούμενων στόχων

Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας με τα εργαλεία QUHOMA

Μικροκλιματικός Σταθμός

Ο μικροκλιματικός σταθμός MC01 είναι μια συσκευή καταγραφής των μικροκλιματικών συνθηκών μικρού μεγέθους και βάρους για χρήση τόσο σε εξωτερικό όσο και σε εσωτερικό χώρο (θερμοκήπιο). Χρησιμοποιεί υψηλής ακρίβειας αισθητηριακά όργανα, τα οποία έχουν επιλεγεί ειδικά για την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών, καθώς και των συνθηκών εδάφους. Ο σταθμός καταγράφει την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, την σχετική υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία, την εδαφική θερμοκρασία, την εδαφική υγρασία, την εδαφική ηλεκτρική αγωγιμότητα και αλατότητα, την υγρασία φυλλώματος και την βροχόπτωση, και τα αποστέλλει περιοδικά στη πλατφόρμα νέφους.

Μετεωρολογικός Σταθμός

Ο μετεωρολογικός σταθμός WS01 είναι μια συσκευή καταγραφής των περιβαλλοντικών δεδομένων μικρού μεγέθους και βάρους για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Χρησιμοποιεί υψηλής ακρίβειας αισθητηριακά όργανα, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τους προτεινόμενους αλγόριθμους του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας. Ο σταθμός καταγράφει την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, την σχετική υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία, την βροχόπτωση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση ανέμου και τα αποστέλλει περιοδικά στη πλατφόρμα νέφους.

Έξυπνος Ελεγκτής Άρδρευσης

Ο Έξυνπος Ελεγκτής Άρδευσης FINoT Agri είναι 24VAC, ράγας 4 ή 8 στάσεων, με δυνατότητα μέτρησης της ογκομετρικής περιεκτικότητας σε νερό στο έδαφος, σε έως 2 διαφορετικά σημεία, καθώς και την μέτρηση της βροχόπτωσης. Επιπλέον επιτρέπει την μέτρηση της κατανάλωσης νερού μέσω 2 εισόδων για υδρόμετρα παλμών.

Εφαρμογή Έξυπνης Γεωργίας QUHOMA

Η εφαρμογή QUHOMA (ΚΟΥΧΩΜΑ) αφορά την ποιοτική αγροτική παραγωγή και προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση αγρού, βάσει δεδομένων αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα ευρύτερων συνεργειών και χρήσης τους όπως πχ με καταναλωτές και εφαρμογές ιχνηλασιμότητας. Μέσω της εφαρμογής QUHOMA δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα ανανέωσης μετρήσεων από δέκα λεπτά εως μία ώρα, γραφική αναπάρασταση δεδομένων, ψηφιακό ημερολόγιο αγρού {καταγραφή όλων των καλλιεργητικών ενεργειών}, υπηρεσίες δεδομένων και ειδοποιήσεις, συμβουλές φυτοπροστασίας, πολλαπλα προφίλ άδρευσης, εύκολη εξαγωγή δεδομένων και αυτόματη σύγκριση τιμών μεταξύ των αισθητήρων και εξ αποστάσεως έλεγχος.

Αξιοποιήστε την ευκαιρία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης - σε όρους απασχόλησης - και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

  • Αιτήσεις Χρηματοδότησης των δικαιούχων μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.
  • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
  • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Skip to content